bit

bit
{bit}
I. 1. късче, парченце, хапка, частица, мъничко, малко
a BIT малко нещо, леко, мъничко
BIT by BIT бавно, постепенно, малко по малко
not a BIT ни най-малко, никак
a little BIT мъничко
a BIT at a time постепенно, малко по малко
a BIT much малко множко
the whole BIT всичкото. цялото
every BIT напълно, изцяло, всичкото
a BIT of (a) доста
he is a BIT of a coward той си е страхливичък
it took a BIT of thinking доста трябваше да се помисли
a BIT of all right разг. много приятен, бива го. няма грешка (за човек), a BIT (of stuff). sl. млада жена, девойка, парче
to do one's BIT давам своя дял за/принос към (кауза и пр.)
2. разг. дребна монета, aм
12. 5 цента
3. BIT (part) малка роля в пиеса/филм
II. 1. металната част на юзда, мундщук
to take the BIT between one's teeth освобождавам се от контрола на ездача (за кон)
преn. вирвам глава, отхвърлям властта на някого, решавам сам да се оправям
2. прен. пречка, юзда, контрол
3. част от сечиво, която реже/пробива, свредел, бургия, металната част на брадва и пр., мин, длето
4. част на ключа, която влиза в ключалката
III. v прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам
IV. вж. bite
V. n (съкр. от binary digit) двоична единица информация (при компютри и пр.), бит
* * *
{bit} n 1. късче, парченце; хапка; частица, мъничко, малко; a bit м(2) n 1. металната част на юзда, мундщук; to take the bit betwee{3} v. 1. прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам{4} вж. bite.{5} n {ськр. от binary digit) двоична единица информация (при
* * *
частица; хапка; трошица; парче; парченце; късче;
* * *
1. 1 5 цента 2. a bit at a time постепенно, малко по малко 3. a bit much малко множко 4. a bit of (a) доста 5. a bit of all right разг. много приятен, бива го. няма грешка (за човек), a bit (of stuff). sl. млада жена, девойка, парче 6. a bit малко нещо, леко, мъничко 7. a little bit мъничко 8. bit (part) малка роля в пиеса/филм 9. bit by bit бавно, постепенно, малко по малко 10. every bit напълно, изцяло, всичкото 11. he is a bit of a coward той си е страхливичък 12. i. късче, парченце, хапка, частица, мъничко, малко 13. ii. металната част на юзда, мундщук 14. iii. v прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам 15. it took a bit of thinking доста трябваше да се помисли 16. iv. вж. bite 17. not a bit ни най-малко, никак 18. the whole bit всичкото. цялото 19. to do one's bit давам своя дял за/принос към (кауза и пр.) 20. to take the bit between one's teeth освобождавам се от контрола на ездача (за кон) 21. v. n (съкр. от binary digit) двоична единица информация (при компютри и пр.), бит 22. преn. вирвам глава, отхвърлям властта на някого, решавам сам да се оправям 23. прен. пречка, юзда, контрол 24. разг. дребна монета, aм 25. част на ключа, която влиза в ключалката 26. част от сечиво, която реже/пробива, свредел, бургия, металната част на брадва и пр., мин, длето
* * *
bit [bit] I n 1. късче, парче, отрязък, фрагмент; частица, малко количество; \bit by \bit постепенно, малко по малко, последователно, капка по капка; wait a \bit почакай малко; a little \bit мъничко; not a \bit ни най-малко; quite a \bit доста, бая, значително; the whole marriage \bit цялата тая работа с брака (пренебр.); every \bit напълно, всецяло, абсолютно, подробно; във всяко отношение; to do o.'s \bit давам своя дял за общото дело, изпълнявам дълга си; he ate every \bit of his dinner изяде си обеда до троха; a dainty \bit деликатес, лакомство; a nice \bit of money прилична сума (много пари); he is a \bit of an artist той е малко нещо художник, пада малко художник; a \bit of all right разг. напълно подходящ, бива си го, много е добро; a \bit of blood чистокръвен кон; a \bit of blue sky лъч на надежда; a \bit of cavalry ездитен кон; a \bit of fat разг. неочаквана сполука, късмет, щастие, шанс; съдба, орис; a \bit of fluff (muslin, skirt, stuff) грубо млада жена, девойка, "парче"; a \bit of no good голяма пакост; a \bit off (o.'s mind) не е с всичкия си ум, дъската му хлопа; a \bit of jam грубо маце, "парче"; a \bit on разг. пийнал, развеселен; a \bit on the side разг. извънбрачна връзка; this is a \bit thick това вече е прекалено; the work takes a \bit of doing това не е лесна работа, за тази работа трябва немалко усилие; \bits and pieces разг. 1) дрънкулки, дреболийки, джунджурийки; 2) отломки, останки, развалини; 3) откъслечни сведения, отделни факти; thrilled to \bits опиянен от вълнение, силно развълнуван; \bits of sticks скромни мебели; 2. дребна монета; ам. монета от 12 1/2 цента; a long \bit ам. монета от 15 цента; two \bits ам. монета от 25 цента. II. n 1. метална част на юзда, юздечка, мундщук; to draw \bit спирам кон; прен. съкращавам разходите; to take the \bit between o.'s teeth (за кон) освобождавам се от контрола на ездача; прен. ставам самостоятелен, независим, свободен; навирям глава; to champ at the \bit чакам с нетърпение; to come (go) up to the \bit послушен съм, податлив съм; 2. прен. пречка, преграда; затруднение; "юзда"; 3. тази част на инструмент, която реже или пробива; острие; свредел, бургия; метална част на брадва; мин. длето; 4. част на ключа, която влиза в ключалката; III. v 1. слагам юздечка на (кон и пр.); 2. прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам. IV n комп. бит (най-малката единица за информация); check \bit контролен разряд. V pt от bite.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • bit — bit …   Dictionnaire des rimes

 • bitərəfləşmə — «Bitərəfləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Bit — Saltar a navegación, búsqueda Bit es el acrónimo de Binary digit. (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario. Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, en el binario se usan sólo dos… …   Wikipedia Español

 • BIT — (binary digit) Contraction de l’expression anglaise binary digit (chiffre binaire), le terme bit prend en informatique trois significations différentes. Puisqu’on se trouve ici dans un système de numération à base 2, deux symboles (habituellement …   Encyclopédie Universelle

 • Bit — [bɪt], das; [s], [s]: kleinste Einheit der Informationseinheit beim Computer: ein Byte besteht aus acht Bit; ein Bit steht entweder auf 0 oder auf 1. * * * bịt 〈EDV; Zeichen für〉 Bit * * * 1Bịt , das; [s], s <aber: eine Million Bits od.… …   Universal-Lexikon

 • bit — bit1 [bit] n. [ME < OE bite, a bite < bītan, BITE] 1. the part of a bridle that goes into a horse s mouth, used to control the horse: see BRIDLE 2. anything that curbs or controls 3. the part of a pipestem held in the mouth: see PIPE 4. th …   English World dictionary

 • bit — Ⅰ. bit [1] ► NOUN 1) a small piece or quantity. 2) (a bit) a short time or distance. 3) (also bit of fluff or stuff) informal a girl or young woman. ● a bit …   English terms dictionary

 • bit.ly — bit.ly …   Википедия

 • BIT — (homonymie) Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Pour les articles homophones, voir Bite (homonymie) et Bitte (homonymie) …   Wikipédia en Français

 • bit — BIT, biţi, s.m. (inform.) Unitate de măsură pentru cantitatea de informaţie (3) dintr un semnal, corespunzător logaritmului în baza 2. – Din engl., fr. bit. Trimis de paula, 03.09.2007. Sursa: DEX 98 bit (unitate de informaţie) s. m., pl. biţi… …   Dicționar Român

 • Bit — Sn Binärzeichen per. Wortschatz fach. (20. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus ne. bit, einem Kunstwort ( blending ) aus ne. binary digit binäre Zahl . E. binary geht (wie auch nhd. binär) zurück auf l. bīnārius zwei enthaltend , zu l. bīnus je zwei ;… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”